Американското Посолство у нас
Ул. “Козяк” №16, София, България
Телефон: +359 2 937 5100
Факс: +359 2 937 5320
General E-mail Box: irc@usembassy.bg
Информация за неимигрантски визи:
Телефон: +359 (2) 937-5100 (само от 14:00 до 17:00 ч.)
Факс: +359 (2) 937-5209
E-mail: niv_sofia@state.gov
Информация за интервюта:
Факс: +359 (2) 937-5209
E-mail: nivappt_sofia@state.gov