usaPractice

Какво е “Стаж в САЩ”?

„Професионален стаж в САЩ“ / „Trainee/Intern USA“ е международна програма за обмен на млади специалисти, одобрена от Американското правителство. Тя дава възможност на всички студенти 2-ри или по-горен курс, както и на завършилите висше образование да придобият знания и умения, необходими за изграждането на една успешна кариера по професията, която са избрали. Осигурено е настаняване в компания, съобразено с квалификацията, практическия опит и личностните качества на кандидатите. Програмата е индивидуална и включва тренинг-план, изготвен специално за вас.

Продължителността на програмата варира от 6 или 12 месеца, но най-често се предлага за 12 месеца. Ако стажантът желае да замине със семейството си, това е теоретически възможно. Партньорът има право на придружителска виза без право на работа. Участниците в програмата влизат в САЩ с J1 виза, като обичайната продължителност на контракта е една година.
Стажовете се провеждат в различни райони на САЩ. Точното място може да се посочи след конкретно предложение от страна на фирма или организация, готова да приеме стажанта.
Това, което ще получавате е съобразено с американските стандарти. Обичайно след покриването на разходите за храна и квартира на стажанта му остават около $10 000, като точната сума става ясна при подписване на договора и зависи от броя часове, натовареносттта на позицията, положените усилия, местоположението и т.н.
Приемащата американска компания съдейства за намирането на първата квартира, като стажантът поема отговорност да я подържа в приетия вид и да плаща редовно наема си, докато живее в нея. Обичайните цени за квартирите са $200- $350, според района и стандарта, а в по-скъпите райони на страната е и по-високо заплащането. Храната е около $100 на месец.
Преди заминаването си стажантите получават подробна информация, необходима за адаптацията им там. По време на престоя си в САЩ, участниците в програмата имат на разположение 24 часова безплатна гореща линия и могат да задават въросите, които ги вълнуват.

Какво можете да очаквате?

 • Ще усъвършенствате английския си език
 • Ще придобиете практически опит и умения
 • Ще станете част от американския начин на живот и работа
 • Ще изградите добри бизнес контакти
 • Можете да получите препоръки от американски работодател
 • Златният шанс да си намерите приятели от цял свят, тъй като това е международна програма и в нея взимат участие млади хора от много държави
 • И всичко това ще постигнете, като сами се издържате

Кой може да участва?

Имате възможност да участвате в програмата Професионален стаж с САЩ/ Trainee/Internship USA, ако отговаряте на следните условия:

 • студент (2-ри или по-горен курс) или висшист със специалност икономика/туризъм или практически опит в сферата на туризма, мениджмънта, хотелиерството или ресторантьорството. Възможен е стаж и по друга специалност и в други сфери, като в случай на интерес от ваша страна е добре да поговорите със запознат консултант за обявените към момента стажантски места.
 • възраст до 34 години;
 • много добър английски език;
 • физическо и психическо здраве.

И най-важното – да имате желанието да се впишете в американския начин на живот и да получите безценен практически опит от най-добрите в мениджмънта!

Колко струва и какво включва?

Като участници в програмата “Професионален стаж в САЩ“/ „Trainee/ Internship USA” можете да избирате между няколко плана на плащане, в зависимост от вашите интереси и възможности:

 • “Self-arranged program option” е разработен, за да предложи най-ниската цена, предлагана у нас за заминаване по тази програма, за тези, които сами намерят американска настаняваща компания, готова да ги приеме на стаж.
 • 6 МЕСЕЦА 776 USD и 345 лв
  12 МЕСЕЦА 1152 USD и 410 лв

 • “Placement program option”
  Ако нямате предложение от американска компания или това, което имате, не ви устройва, можете да избирате между опциите на “Placement program option”:
 • Ако искате плейсмънт организация да се грижи за намирането на приемаща компания чрез телефонно интервю:
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЦЕНА
  6 МЕСЕЦА 1225 USD и 345 лв
  12 МЕСЕЦА 1635 USD и 410 лв

 • “Exclusive placement program option” е разработен, за да предложи уникални допълнения, които се предлагат ЕКСКЛУЗИВНО от “Поликонтакт” в България. Този пакет е разработен на базата на мнението на над 2 000 участници за отлична организация на едно пътуване.
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЦЕНА
  6 МЕСЕЦА 1360 USD и 345 лв
  12 МЕСЕЦА 1935 USD и 410 лв

  Добра опция за финансиране на програмата са студентските кредити. Много банки предлагат отлични условия за студенти с голям гратисен период. Подробна информация заедно с адреси и телефони можете да получите от вашия консултант в “Поликонтакт”.

Документи и процедура за кандидатстване

 • За записване е необходим само документ за самоличност и се попълва предоставен от нас апликационен формуляр. Попълването може да стане на място в офис на “Поликонтакт” в страната или директно от нашия сайт. Следва тест по английски език, който може да бъде направен отново на място или директно от сайта ни. Теста има за цел да покаже дали се нуждаете от допълнителен курс по английски език. Курсовете са включени в програмата и се провеждат в офисите ни в страната, по телфон или интернет в удобно за вас време.
 • След това трябва да се имат предвид следните документи като за всеки ще получите подробна консултация и примерна форма, за да ги подготвите лесно и бързо:
 • CV на английски език според американските стандарти, като е обърнато особено внимание на образованието и работния стаж
 • Копие от международен паспорт, който да изтича не по- рано от 6 месеца след приключване на програмата;
 • Две препоръки от работодатели или от един преподавател и един работодател, където изрично се говори за вашите личностни качества в обучението и работата
 • Оригинален формуляр, който се получава от “Поликонтакт” и се попълва на място или директно от сайта ни, при записване за участие в програмата
 • 2 паспортни снимки (приветливи и усмихнати)
 • Свидетелство за съдимост на български език
 • Следва период за обработка на кандидатурата, одобряване и подписване на индивидуалната програма за настаняване на всеки кандидат, която има силата на договор и подробно описва всички условия.
 • На последния етап се получават необходимите визови документи и оригиналната програма за настаняване, при което на американската организация се изплаща таксата за участие.
 • След това се кандидатства за виза. Ако Американското посолство не издаде виза, програмната такса за участие се връща на кандидата и контрактът се прекратява. Организаторите на програмата подчертават, че не може да бъде направен визов отказ, освен в случаите когато кандидатът по време на интервюто сам не дискредитира кандидатурата си по някакъв начин.