Какво е “На равни начала”?

Програмата “На равни начала” се развива от десетилетия в Европа и света. Инициативата е на Европейския Съюз, а идейната насоченост е културен и езиков обмен на младежи от различни държави. Модерното развитие на програмата в страните от Еврообщността поставя акцент върху възможността на голям брой млади хора с различни финансови възможности, произход и националност да посетят чужда страна, да опознаят начина на живот и обществените порядки там, да натрупат ценен културен и социален опит, като всичко това се съчетава с шанса да се изучава и практикува езикът на съответната държава.

За да може да се осъществи тази програма, организаторите са избрали най-удачната формула, така че разходите по заминаването и престоя да са изключително ниски. Това става възможно чрез настаняването на участника в семейство-приемник в съответната държава “като равен”, с правото и задължението да участва в техния живот и дейности и да оказва помощ при грижата за децата и домашните задължения. Тоест това е нещо много повече от обикновена гувернантска работа. Освен храна и квартира домакините предлагат парично възнаграждение, с което техният участник в програмата да се чувства независим, да посреща дребните си лични разходи, а при желание и да спестява. Необходимо е добре да се осъзнава, че изплащаното възнаграждение не е съпоставимо с нивото на работната заплата, но това е лесно разбираемо поради факта, че семейството поема всички битови разходи на кандидата, заплаща за езиковото му обучение, грижи се за правата и интересите му по време на престоя.

Общи права и задължения на кандидата:

Няма общо приложимо правило за правата и задълженията на кандидата. Все пак прието е, че кандидатът има право на отношение “като равен”, на езиков курс, на възнаграждение във вид на така наречените “джобни пари”, на регламентирана почивка и отпуска, на медицинска застраховка. Задълженията могат да варират в широки граници в зависимост от държавата, общоприетите там норми на поведение и живот, конкретното положение в семейството и навиците на неговите членове, очакванията на домакините към кандидата. При всички случаи е полезно да се знае, че кандидатът заминава по програмата единствено след сключване на договор-споразумение, в който изрично се описват всички права и задължения на двете страни. Отделно от това, общоприетите норми на културно човешко поведение са задължителни.

Гаранции за кандидата:

Преди заминаването на кандидата, той се подлага на психологически тест с цел изясняване на особеностите на характера му. От специално значение са неговите лични интереси, емоционално и интелектуално ниво. Интервю се провежда и сред чуждестранните семейства, желаещи да приемат кандидати по програмата “На равни начала”. Основната цел е да се постигне добро сходство на характерите, интересите и очакванията, което е от взаимна полза. По този начин двете страни знаят почти всичко важно един за друг, наясно са какво да очакват и неприятните противоречия са почти изключени. Разбира се, възможно е да се появят разногласия с течение на престоя. В случай че те се окажат непоправими, настаняващата агенция е длъжна да намери друго семейство за кандидата, водена от същите принципи. Във всеки един момент служителите от настаняващите агенции са готови да окажат помощ и съдействие за решаването на възникнал проблем или конфликт.

Възнаграждение:

Размерът на “джобните” варира в зависимост от държавата, стандарта на живот там, конкретната провинция и нейното икономическо развитие, настаняващата агенция и финансовите възможности на домакините, като стандартно за държавите от Европейския Съюз е месечно възнаграждение от 400 - 700 евро. Отново подчертаваме, че става дума за чисто заплащане, с поети от домакините битови разходи и езиков курс.

Колко струва и какво включва?

Ценовите условия са различни за съответните държави, затова е най-добре да изберете задно с консултант на Поликонтакт коя е най-подходящата държава за Вас.

Програмната такса включва:

 1. Обработка и консултации по документите Ви
 2. Намиране на приемно семейство в зависимост от посочените от кандидата критерии и осигуряване на пълна информация за него
 3. Застраховка за времето на престоя Ви
 4. Подготовка за телефонно интервю със семейството
 5. Организация на заминаването Ви
 6. Съдействие на място

Какво получавате от програмата “На равни начала”?

 • Джобни пари на месец, които са различни за отделните държави /например 120 Евро на месец за Германия/
 • Самостоятелна стая
 • Храна със семейството
 • Два свободни дни на седмица
 • Възможност за почивки със семейството, посещения на културни забележителности и др.
 • В някои случаи е възможно семейството да поеме и разходите по езиковия курс или на част от тях

Какви са задълженията Ви по програмата?

 • Да помага при отглеждане на децата в семейството, както и в леките домакински задължения между 25 и 30 часа на седмица, както и два пъти седмично да гледа децата вечер (baby sitting). Основните задължения са: събуждане на децата, обличане, къпане, водене на училище, помощ при писане на домашните, извеждане на разходка, приготвяне на леки закуски, пране и гладене на дрехите, чистене и подреждане на Вашата стая, както и на тази на децата.
 • Да посещава езикови курсове за чужденци
 • Да поеме пътните и визови разноски, таксата за езиков курс, както и застраховката си

Кой може да участва?

Изискванията за участниците в програмата се различават за отделните държави и са свързани с възрастта и нивото на владеене на западен език.

Държава Език/ниво Възраст
Германия Немски/Разговорно 18-24
Норвегия Английски/Добро 25-29
Швеция Шведски/Разговорно, Английски/Добро 18-29
САЩ Английски/Добро 18-26

Освен това за всички държави важат и изискванията за:

 • да сте физически и псичхически здрави
 • чисто криминално минало

И най-важно да обичате да се занимавате с деца – тъй като това ще е основното Ви задължение по програмата.

Необходими документи

 • 4 броя усмихнати паспортни снимки
 • Ваши цветни снимки с деца, излъчващи настроение и показващи отношението Ви към тях
 • Две препоръки относно Вашия предходен опит в помощта при грижата за деца, например от приятели, съседи, познати (но не роднини); особено ценени са препоръки от детски градини, ясли и т.н.; добре е подробно да се опише пола и възрастта на децата и какво точно сте правили заедно - написани или преведени на езика, с който кандидатствате
 • Една характеристика от работодател или преподавател, в която не се говори за деца, а засяга Вашите личностни и душевни качества - написана или преведена на езика, с който кандидатствате
 • Кратка автобиография в разказен стил - написана или преведена на езика, с който кандидатствате
 • Писмо-обръщение до въображаемо семейство, започващо с думите “Скъпо семейство”, включващо кратко представяне и описание на Вашите лични качества и интереси, мотивиращо изучаването на чужд език, опознаването на страната, заниманията с деца и т.н. - написано на езика, с който кандидатствате
 • Медицинско свидетелство (формуляр на английски и немски език можете да получите от нас)
 • Свидетелство за съдимост - на български език
 • Копие от международния Ви паспорт
 • Копие от шофьорската Ви книжка, ако имате такава