Какво е “Месеци в Англия”?

Може ли човек да живее, да учи в Англия и сам да се издържа там? Всяка година стотици българи доказват, че това е възможно. Програмата “Месеци в Англия” е разработена на базата на опита на българи, учили и пребивавали там.

Обучението

Предложението е за 3-, 4- или 5- месечни курсове по английски език, които се провеждат в специализирани колежи за чуждоезиково обучение в централен Лондон, акредитирани от Британския съвет. Курсовете са разпределени в 5 дни седмично, по 3 часа на ден. Обучението се провежда в малки групи, което гарантира индивидуален подход към всеки студент. След успешно завършване на курса се издават сертификати, показващи достигнатото ниво на владеене на езика.

Самоиздръжка

По време на престоя си в Лондон кандидатите могат да активират правото си на студентски труд. Става въпрос за заетост в сферата на обслужването - бармани, сервитьори, продавачи, куриери, камериерки и др. Заплащането на неквалифицирания труд в Лондон е между 4-6 английски лири/час.

Издръжката в Лондон

Квартирите в Лондон са между 35 и 75 лири на човек, като в пакетната цена е включено резервирането на първата квартира. Тъй като тя се наема от България, е относително скъпа - 150 лири за 2 седмици. Заплаща се в училището след като пристигнете, а по-късно може да потърсите по-изгодно предложение, като за нормална цена се счита 50-60 лири на легло за седмица.
Квартирите са изключително добре обзаведени и за тях гарантира училището, нередности никога не са били допускани и от кандидатите се очаква лоялно отношение, т.е. да предупредят 1 седмица преди напускането. Храната в столицата е относително евтина, ако се пазарува от големи супермаркети. Въпреки луксозната им външност, цените там са често 2 и повече пъти по-ниски и 20 лири на седмица са достатъчни за храната на един човек. Сред разходите е добре да се предвидят и някакви пари за развлечения, дрехи и други покупки, в някой случаи транспорт и тогава издръжката на един човек излиза около 410 лири/месец

Колко струва и какво включва?

Програмната такса се определя от видя и продължителността на курса, за който желаете да се запишете. Пакетът от услуги, които Поликонтакт предлага, включва:

  Записване в колежи и набавяне на необходимите документи

 • Входящи тестове за определяне на нивото на владеене на английски език
 • Безплатни подготвителни курсове по английски език
 • Съдействие за изготвяне на необходимите документи
 • Психологически тренинги за по-лесна адаптация в Лондон
 • Ангажиране на квартира, според стандартите на колежа /резервирането и/
 • Уреждане на пътуването
 • Посрещане в Лондон и съпровождане до квартирата
 • Ориентация в Лондон и съдействието на българи, живеещи там, заминали по същата програма
 • Информиране на място за уреждането на подробности по време на престоя, разкриване на банкова сметка и национален застрахователен номер (National Insurance Number), регистрация за медицинско обслужване

Изисквания

Кандидатът трябва да владее поне слабо до средно ниво езика, като колкото по-добри са знанията, толкова повече възможности има кандидатът. Най-добре се възприемат кандидати до 30 години, но няма строги възрастови ограничения.

Необходими документи

 • За записване е необходим само документ за самоличност и се попълва предоставен от нас апликационен формуляр. Попълването може да стане на място в офис на Поликонтакт в страната или директно от нашия сайт.
 • След това трябва да се имат предвид следните документи като за всеки ще получите подробна консултация и примерна форма, за да ги подготвите лесно и бързо:
  • копие от международен паспорт;
  • 2 усмихнати снимки;
  • свидетелство за съдимост на български език.