Какво е “Селскостопански стаж в Холандия”?

Програмата за селскостопански стаж в Холандия е разработена от Холандското правителство с цел да се даде възможност на студенти или дипломанти по различни аграрни специалности за практическо обучение в една от най-развитите селскостопански държава в Европа. Тъй като програмата е за млади специалисти, предвидена е и самоиздръжка, така че целият престой и обучение в Холандия на практика да бъдат безплатни.

Всеки стаж има различно времетраене и насоченост - например в областта на цветопроизводството, градинарството, животновъдството, оранжерийното производство и др.

Участниците са от цял свят - от почти всички европейски държави, Япония, Тайланд, САЩ, Канада, Южна Америка и Австралия.

Всяка година холандската Фондация за Обмен набира за тази програма няколкостотин младежи-стажанти от цял свят. Участниците се настаняват на групи във ферми и оранжерии. Предвидени са и посещения на селскостопански предприятия, иригационни съоръжения, забележителности. В рамките на стажа се провеждат и две срещи на всички участници, през които се правят малки екскурзии, партита, семинари.

Условия

С практическото изпълнение на тази програма се занимава холандската Фондация за Обмен на аграрни специалисти. Тази организация поема грижа за Вас през целия Ви престой в Холандия, следи за спазване на условията на програмата, организира различни мероприятия за всички участници от цял свят и т.н.

Престоят в Холандия по тази програма може да бъде 3, 6 или 12 месеца. Най-често обаче се търсят стажанти за една година.

Условията са следните: кандидатите се настаняват в стопанства, в които помагат при ежедневните селскостопански задължения, а в замяна им се предоставят джобни пари - 775 евро месечно. Настаняването и храната също са предвидени от холандската организация, но се заплащат на място от кандидатите. Тези разходи възлизат на 365 евро на месец. Настаняването е най- често в приемни семейства, което дава възможност за подобряване на чуждоезиковата комуникация. При желание настаняването може да е и с други стажанти в самостоятелни къщи. Важно условие е кандидатите да могат да карат велосипед, тъй като това е най- удобния начин за транспорт.

След пристигането Ви се организира среща с холандските организатори, чиято цел е да Ви въведе в обстановката и да Ви даде подробна информация. От Вас се очаква да разполагате с подходящи работни дрехи, да поемете първоначалните си разходи - за път, пощенски разходи и др. При пристигане е добре да разполагате с поне 100 евро за непредвидени ситуации.

Изисквания

 • 17 - 26 години
 • ученици, студенти 3 или 4 курс, аграрна икономика, екология или някаква селскостопанска специалност
 • добро владеене на немски, английски или холандски език
 • умение да се кара велосипед

Разходи

Макар, че целият престой в Холандия Ви е безплатен, предварителните разходи до пристигането Ви там са за Ваша сметка. Те могат да се разделят на две - разходи, които се правят при подаване на документи - апликационни такси и такива, които се правят след като получите от Холандия документите, че сте записани за участие в програмата и имате конкретно стажантско място. Тогава Ви предстоят следните разходи:

 • Програмна такса за участие, дължима на холандската организация
 • За билет

Тези разходи се възстановяват в Холандия, посредством заетостта Ви във фермите и джобните пари, които получавате. По този начин цялото начинание Ви излиза наистина безплатно, за Вас остават опита и знанията, които не могат да се придобият на друго място.

Необходими документи

На първия етап се изпращат следните документи, написани или преведени на английски:

 • 3 паспортни снимки
 • СV с особено внимание на образованието и трудовия Ви опит до момента
 • Мотивационно писмо, в което описвате мотивите за кандидатстване, личните си интереси, значението на подобни програми за професионалното израстване и реализация на личността, важно е да посочите перспективите си
 • 2 препоръки от преподавател или работодател
 • Уверение от учебното заведение, удостоверяващо статуса Ви
 • Фотокопие на задграничния паспорт/лична карта

Процедурата:

За кандидатстване е необходимо да подготвите гореописаните документи и да попълните оригиналните формуляри на холандската организация. Този пакет документи се изпраща до Холандия, където се заявява вашето участие. Холандската организация изпраща обратно документите, необходими за издаване на право за временно пребиваване в страната.