Какво е “Селскостопански стаж в Холандия”?

Програмата за селскостопански стаж в Холандия е разработена от Холандското правителство с цел да се даде възможност на студенти или дипломанти по различни аграрни специалности за практическо обучение в една от най-развитите селскостопански държава в Европа. Тъй като програмата е за млади специалисти, предвидена е и самоиздръжка, така че целият престой и обучение в Холандия на практика да бъдат безплатни.

Всеки стаж има различно времетраене и насоченост - например в областта на цветопроизводството, градинарството, оранжерийното производство и др.

Участниците са млади студенти от цял свят - от почти всички европейски държави, Япония, Тайланд, САЩ, Канада, Южна Америка и Австралия.

Всяка година холандската Фондация за Обмен набира за тази програма няколкостотин младежи-стажанти от цял свят. Участниците се настаняват на групи във ферми и оранжерии. Предвидени са и посещения на селскостопански предприятия, иригационни съоръжения, забележителности. В рамките на стажа се провеждат и две срещи на всички участници, през които се правят малки екскурзии, партита, семинари.

Условия

С практическото изпълнение на тази програма се занимава холандската Фондация за Обмен на аграрни специалисти. Тази организация поема грижа за Вас през целия Ви престой в Холандия, следи за спазване на условията на програмата, организира различни мероприятия за всички участници от цял свят и т.н.

Престоят в Холандия по тази програма може да бъде 3, 6 или 12 месеца. Най-често обаче се търсят стажанти за една година.

Условията са следните: кандидатите се настаняват в стопанства, в които помагат при ежедневните селскостопански задължения, а в замяна им се предоставя безплатна квартира, храна и джобни пари - около 500 евро месечно. Освен това се поема медицинската застраховка и социални осигуровки.

След пристигането Ви се организира среща с холандските организатори, чиято цел е да Ви въведе в обстановката и да Ви даде подробна информация. От Вас се очаква да разполагате с подходящи работни дрехи, да поемете първоначалните си разходи - за път, пощенски разходи и др. При пристигане е добре да разполагате с поне 100 евро за непредвидени ситуации.

Изисквания

 • 18 - 28 години
 • студенти 3 или 4 курс, аграрна икономика, екология или някаква селскостопанска специалност
 • добро владеене на немски, английски или холандски език
 • умение да се кара велосипед

Разходи

Макар, че целият престой в Холандия Ви е безплатен, предварителните разходи до пристигането Ви там са за Ваша сметка. Те могат да се разделят на две - разходи, които се правят при подаване на документи - апликационни такси и такива, които се правят след като получите от Холандия документите, че сте записани за участие в програмата и имате конкретно стажантско място. Тогава Ви предстоят следните разходи:

 • Програмна такса за участие, дължима на холандската организация
 • За автобусен билет

Тези разходи се възстановяват в Холандия, посредством заетостта Ви във фермите и джобните пари, които получавате. По този начин цялото начинание Ви излиза наистина безплатно, за Вас остават само опита и знанията, които не могат да се придобият на друго място.

Необходими документи

На първия етап се изпращат следните документи, написани или преведени на английски:

 • 4 паспортни снимки
 • СV с особено внимание на образованието и трудовия Ви опит до момента
 • Мотивационно писмо, в което описвате мотивите за кандидатстване, личните си интереси, значението на подобни програми за професионалното израстване и реализация на личността, важно е да посочите перспективите си
 • 2 препоръки от преподавател или работодател
 • Студентско уверение преведено от лицензирана фирма
 • Фотокопие на задграничния паспорт

След намиране на конкретно стажантско място се подготвят следните документи, въз основа, на които Ви се издава разрешително за престой:

 • Дубликат от акт за раждане
 • Удостоверение за семейно положение

Тези документи трябва да са преведени от лицензирана фирма и легализирани от Външно Министерство и от Холандско посолство.

Процедурата:

За кандидатстване е необходимо да подготвите гореописаните документи и да попълните оригиналните формуляри на холандската организация. Този пакет документи се изпраща до Холандия, където се заявява вашето участие. Холандската организация изпраща обратно документите, необходими за издаване на право за временно пребиваване в страната.