Изграждане на професионална мрежа

Независимо дали сте безработен или търсите по-добри възможности за професионална реализация, умението да си създадете подходящата мрежа от професионални контакти ще Ви бъде необходимо. С помощта на консултанта ще овладеете умението да:

  • достигате до нужната Ви информация по най-краткия път
  • създавате подходящите професионални контакти, които ще Ви помогнат да намерите работа
  • общувате делово