Автобиография и мотивационно писмо

В днешно време е немислимо да си намерите работа или да се преместите на по-добра позиция без умението да се представите чрез автобиография (т.н. CV) или мотивационно писмо. С помощта на този тренинг ще успеете да подготвите своето портфолио по най-добрия начин, така че то:

  • да представя уменията Ви, необходими за заемането на конкретната позиция, за която сте кандидат
  • да показва професионалния опит и качествата Ви по най-добрия начин
  • да представи Вашата индивидуалност пред работодателя

Мотивационното писмо е творчески документ, който придружава Вашата автобиография при кандидатстване и Ви дава възможност да кажете за себе си нещата, които в едно CV е неподходящо да бъдат представени. Това писмо е най-добрият начин да покажете своята мотивация за заемането на дадено работно място, независимо дали става дума за намирането на нова работа или за повишение в рамките на същата фирма, в която работите.