Представяне на интервю

Вероятно и на Вас се е случвало да се чувствате не на място, когато се явявате на интервю за работа. Сигурно сте си казвали след такова интервю “Не трябваше да казвам това” или “Можеше да се представя и по-добре”. За да не се чувствате по този начин и да не се превръща интервюто Ви за работа в най-неприятното преживяване Консултантът ще Ви помогне да:

  • формулирате най-точно своите силни и слаби страни
  • уточните и изкажете по най-добър начин идеите си за професионална реализация
  • зададете на Работодателя точните въпроси, които да Ви дадат нужната информация за фирмата и работното място
  • преговаряте правилно за заплатата си