Изборът на консултантски център за подбор на кадри има значение за това дали ще спечелите или ще загубите от назначаване на персонал във Вашата компания.

Успехът на един бизнес до голяма степен зависи от това, как работещите в него изпълняват задълженията си. Всеки управляващ фирма или предприятие е осъзнал, че дори и най-добрата идея не може да се реализира без правилните хора. Екип от икономисти, психолози, юристи и други специалисти в “Поликонтакт” е готов да съдейства на работодателите, търсещи подходящи служители. За да се гарантира успех при подбора на персонал ние предлагаме уникална за страната възможност за избор, в зависимост от сроковете, търсените позиции и наличните средства измежду няколко нива на селекция.