Employers

Организационно Консултиране

Организационен психолог прави оценка на персонала от гледна точка на максималната ефективност на служителите. Подобен метод развива мотивацията им, решава проблеми, свързани със промени в структурата на фирмата или изгражда “комуникационни канали” (проблеми с комуникации вътре във фирмата). След акто се формулира проблемът или желаната насока за развитие на персонала, Организационният психолог прави програмата за специално обучение и съответно провежда необходимите тренинги на персонала.