Employers

Тренинги

“Training” означава обучение, но с този термин се обозначава един различен вид обучение - груповото овладяване на умения. Eкипът от трудови психолози на “Поликонтакт” съвместно с консултанти от Холандия и Съединените щати разработи различни тренинги и модули за формиране на различни личностни и организационни умения: