usaPractice

 

Поликонтакт е официален, ексклузивен тест център и организира провеждането на SAT в градовете Свищов и Велико Търново.

Какво е SAT?

SAT (Scholastic Aptitude Test) е стандартизиран тест, с който се кандидатства в американски колежи и университети за степен Бакалавър или Спеациалист /2–годишен курс на обучение/. През 1993 година изпитът беше преименуван в SAT I - Reasoning Test. В същото време предишните проведени тестове бяха преименувани в SAT II - Subject Test. През 2004 номерацията I и II бяха премахнати и тестовете останаха само с имената си SAT - Reasoning Test и SAT - Subject Test.
SAT- Reasoning Test тества уменията за критическо мислене, а SAT- Subject Test – знанията и уменията в конкретни области на науката /математика, физика, химия и т.н./. SAT- Reasoning Test се изисква от почти всички колежи в САЩ, докато SAT- Subject Test е по-специализиран и зависи от конкретната специалност, за която се кандидатства. Когато комисиите за студентски прием разглеждат документите за кандидатстване, те обръщат внимание на резултатите от стандартизираните тестове и успеха от средното образование, за да преценят как кандидат-студентът ще се справи с учебния процес в съответния колеж / университет. До голяма степен резултатите от SAT оказват влияние и върху решението им да отпуснат или не стипендия на кандидат-студента.
Хиляди колежи в САЩ изискват SAT, защото това е единен и стандартизиран тест, който предлага обективна скала за оценяване. Успехът от средното образование е много важен индикатор за готовността на един ученик да продължи образованието си в колеж или университет, но училищата имат различни програми и начини за оценяване на знанията. В същото време SAT е само един от факторите, които се вземат под внимание при приема на студенти. Други фактори, като например успех от средното образование, препоръки, есе за кандидатстване, интервю и извънкласни дейности също оказват влияние върху решението на комисиите по прием на студенти.
SAT се администрира от College Board

Защо да държа SAT?

1. SAT е задължително изискване за прием на по- голямата част от колежите и университетите на територията на САЩ.
2. Резултатът от SAT е един от основните критерии за одобрение за пълна или частична стипендия.
3. SAT измерва готовността ви да се справите с учебния процес в американски колеж/ университет.

Кой може да държи SAT?

SAT е подходящ и до голяма степен дори задължителен за всеки, който желае да кандидатства за висше образование в САЩ.

Колко пъти мога да се явявам на SAT?

SAT се провежда почти всеки месец и всеки сам преценява кога да се яви. Няма ограничения за броя явявания за изпита. Много кандидат-студенти се явяват дори първо пробно, за да придобият представа от изпита. Можете да държите теста, докато постигнете желания резултат, но трябва да знаете, че всеки път е необходима регистрация и заплащане на такса SAT към College Board. Пълна информация за цената и начините на плащане можете да получите тук

Как да се регистрирам?

Можете да се регистрирате за SAT тук

За повече информация:
Телефон: (052) 601 601, 602 602
e-mail: contact7@polycontact.com
Skype: polycontact_varna