Моля попълнете формуляра на английски език!
Ако имате нужда от превод, моля кликнете тук
National Identification Number (EGN) *
Password *
Password confirm *
Program Type *
 
Year of requested participation *
 
Date available *
Program length (in months) *
Packages *
Please use PASSPORT / ID spelling
Last Name *
First Name *
Middle Name or Initial
Number and Street *
City *
State/Province *
Postal Code *
Country *
Email Address *
Skype
Phone number *
Alternative Phone number
Date of birth *
City of birth *
Country of birth *
City of Citizenship *
Country of Permanent Legal Residence *
Primary Language *
Gender *
   
Placement option *
Post - Secondary Institution *
Field of Study/Major *
Year in School *
Length of Program (in years) *
Degree *
Est. Graduation Date *
Secondary Institution, include city of location *
Years of attendance - from-to *
Additional Qualification
Driving License *
Do you swim? *
Additional Qualification
Foreign language 1
Verbal Skills 1
Foreign language 2
Verbal Skills 2
Foreign language 3
Verbal Skills 3
Professional Experience (list last three Employers, include present employer if applicable)
1.
Name of Company
Address
Phone number
Job Title
Supervisor's Name
Dates of Employment - from-to *
2.
Name of Company
Address
Phone number
Job Title
Supervisor's Name
Dates of Employment - from-to *
3.
Name of Company
Address
Phone number
Job Title
Supervisor's Name
Dates of Employment - from-to *
Have you ever been issued a U.S. visa? *
When? (Most recent)
Enter additional visa Issuances Here
Have you ever been refused a U.S. visa? *
When? (Most recent)
Enter additional Visa Refusals Here
How did you hear about Polycontact? *
Why did you choose Polycontact? *
Where did you get information about the programs? *
Съгласен съм изпращането на този апликационен формуляр на електронния адрес на Организатора да се приема като електронно изявление от моя страна по смисъла на “Закона за електронния документ и електронния подпис”. Съгласен съм данните, които предоставям във връзка със заявеното ми желание да участвам в посочената от мен програма, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни да се съхраняват, обработват и използват от Поликонтакт ЕООД. Съгласен съм Поликонтакт да предоставя информация на трети лица отностно горното ми желание при спазване на законовите норми. Запознат съм с целта и средствата на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им, правото на достъп и поправка. Участието ми в програмата ще започне след като получа потвърждение от Организатора, че е получил това мое електронно изявление.
Security code: (please fill in letters shown on the picture - all CAPS) *